Tjänster

Tjänster

Vi erbjuder dessa tjänster.

Klicka och läs mer ingående

För att få en lyckad läkemedelsvård krävs tillräcklig kännedom om läkemedlet och dess användning. Vår farmaceutiska personal hjälper och informerar om allt gällande läkemedel och läkemedelsvård. Vid behov kan du få ut ditt läkemedel i engångsdoser eller så kan vi kontrollera hur ditt läkemedel passar ihop med andra mediciner.

Det är också möjligt att förnya recept via oss. om du vill kan du få ett textmeddelande till din telefon då läkaren har förnyat ditt recept.

Läkemedelsersättning betalas sedan 1.1.2016 i tre olika klasser

  • Grundersättningen är 40% av läkemedlets pris eller referenspris (en del läkemedel har begränsad grundersättning)
  • Vid lägre specialersättning ersättes 65% av läkemedlets pris eller referenspris
  • Vid högre specialersättning ersättes 100% av läkemedlets pris eller referenspris som överstiger självrisken på 4.50€.

Mer exat information om referensprissystemet och läkemedlens pris finns på adressen: https://www.kela.fi/web/sv/lakemedel

Det ät bra att utrusta medicinskåpet med paracetamol som febernedsättande medicin eller mot värk. Även förbandsmaterial, bassalva och sårputsmedel är bra att ha hemma.

Paracetamol kan fås som lösning, upplösbara tabletter, suppositorier eller vanliga tabletter. Nuförtiden rekommenderas inte suppositorier i förstahand eftersom paracetamolet upptas dåligt från dem.

Springmask är en vanlig åkomma hos barnfamiljer. Läkemedel finns att köpa på apoteket och det är viktigt att hela familjen behandlas samtidigt.

Bra råd för barnfamiljer: Suomen Apteekkariliiton opas Lääketietoa lapsiperheille »

Till läkemedelsavfall hör oanvända, föråldrade, och sådana läkemedel som myndigheterna, tillverkaren eller försäljningstillstånds innehavaren har förbjudit att använda. Läkemedel räknas alltid till problemavfall och bör förstöras ändamålsenligt.

Egenvårdspreparaten finns i vårt självalsutbud, där du lätt kan jämföra läkemedlens olika egenskaper. Vår farmaceutiska personal svarar gärna på frågor och hjälper att hitta en lyckad läkemedelsbehandling.

För att få en lyckad läkemedelsbehandling bör följande grund faktorer iakttagas:

  • Vilken verkningsmekanism har mitt läkemedel?
  • När och hur skall jag ta mitt läkemedel?
  • Hur länge skall jag använda mitt läkemedel?
  • Har mitt läkemedel några allmänna biverkningar? Vart bör jag ta kontakt vid problemsituationer?

När du behöver hjälp för vanliga åkommor som tillexempel värk, magproblem, hudproblem eller förkylning, kan du få den på vårt apotek. Vi handleder dig till rätt val av behandling och medicin.

Vi kan också rekommendera läkemedelsfri behandling eller rekommendera läkarvård vid behov.

Hos oss får du bl.a