Lääkkeiden toimitusvarmuus on korkealla tasolla

Lääkkeiden saatavuus on pysynyt Suomessa hyvänä. Tämä ei ole itsestään selvää, sillä maailmanlaajuisesti lääkkeiden saatavuudessa on ongelmia. Esimerkiksi Ruotsissa asiakas joutuu palaamaan apteekkiin varastopuutteiden vuoksi selvästi useammin kuin Suomessa. Lääkkeet saakin Suomen apteekeista lähes aina heti mukaansa. Apteekkariliiton tekemän tuoreen selvityksen mukaan reseptilääkkeistä peräti 98 prosenttia löytyy heti apteekista. Ruotsissa vastaava luku on vain 95 prosenttia. Muutamissa maissa tukut omistavat apteekkeja. Ne myös päättävät apteekkien tuotevalikoimasta. Tällöin ongelmat saatavuudessa kärjistyvät. Suomessa apteekit ovat itsenäisiä, riippumattomia terveydenhuollon toimijoita.

Apteekin keskeisimpiä tehtäviä ja velvollisuuksia on huolehtia siitä, että apteekin lääkevarasto on riittävä. Apteekkien on myös huolehdittava lääkevalikoiman monipuolisuudesta. Varastossa on pidettävä niitäkin lääkkeitä, jotka eivät ole kaupallisesti suosittuja.

Suomalaiset apteekkarit vastaavat henkilökohtaisesti lääkkeiden hyvästä saatavuudesta apteekin sijaintialueella. Apteekit ovat ensisijaisesti terveydenhuollon toimijoita ja haluavat taata lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden kaikissa olosuhteissa.

Tervetuloa palveltavaksi!