Lääkkeiden toimitusvarmuus on korkealla tasolla

Lääkkeiden saatavuus on pysynyt Suomessa hyvänä. Tämä ei ole itsestään selvää, sillä maailmanlaajuisesti lääkkeiden saatavuudessa on ongelmia. Esimerkiksi Ruotsissa asiakas joutuu palaamaan apteekkiin varastopuutteiden vuoksi selvästi useammin kuin Suomessa. Lääkkeet saakin Suomen apteekeista lähes aina heti mukaansa. Apteekkariliiton tekemän tuoreen selvityksen mukaan reseptilääkkeistä peräti 98 prosenttia löytyy heti apteekista. Ruotsissa vastaava luku on vain 95 prosenttia. Muutamissa maissa tukut omistavat apteekkeja. Ne myös päättävät apteekkien tuotevalikoimasta. Tällöin ongelmat saatavuudessa kärjistyvät. Suomessa apteekit ovat itsenäisiä, riippumattomia terveydenhuollon toimijoita.

Apteekin keskeisimpiä tehtäviä ja velvollisuuksia on huolehtia siitä, että apteekin lääkevarasto on riittävä. Apteekkien on myös huolehdittava lääkevalikoiman monipuolisuudesta. Varastossa on pidettävä niitäkin lääkkeitä, jotka eivät ole kaupallisesti suosittuja.

Suomalaiset apteekkarit vastaavat henkilökohtaisesti lääkkeiden hyvästä saatavuudesta apteekin sijaintialueella. Apteekit ovat ensisijaisesti terveydenhuollon toimijoita ja haluavat taata lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden kaikissa olosuhteissa.

Tervetuloa palveltavaksi!

Toteutuuko lääkehoito?

Uuden lääkehoidon aloittaminen on aina erityinen tilanne. Potilaan mielessä voi pyöriä paljon kysymyksiä ja myös huolta herättäviä asioita. Lääkärin vastaanotolla kertoma tieto sairaudesta ja lääkehoidon hyödyistä ei välttämättä jää mieleen. Apteekki on luonteva paikka keskustella rauhassa omasta lääkehoidosta ja sen hyödyistä. Apteekin lakisääteinen velvollisuus on neuvoa ja tukea asiakasta lääkehoidon onnistumisessa.

Lauantain Porin Päivän markkinat oli yleisömenestys Promenadiapteekin torikojussa, arviolta nelisen sataa kävijää ja 227 puristusvoiman kokeilijaa.  Apteekkari Antti kiittää!

Tervetuloa Promenadiapteekkiin olemme auki myös sunnuntaisin klo 11 – 15 vuoden loppuun.
Tervetuloa osaavaan apteekkiin!

Terveisin
Antti Hyytiäinen
apteekkari, Promenadiapteekki

Ykkösapteekin uusi nimi on Promenadiapteekki

Tervetuloa Promenadiapteekkiin. Olen uusi apteekkarisi Porin keskustassa. Teen paluun juurilleni synnyinkaupunkiini Poriin. Porin vanhimmassa apteekissa Teitä palvelee kaupungin nuorin apteekkari. Meillä on avajaisviikko 24.–30.9 samaan aikaan Porin Päivien kanssa.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on saanut hyvää palautetta tiedelehti Lancetin tekemässä laaja-alaisessa tutkimuksessa. Lancetin kesäkuun numerossa julkaistusta artikkelista ilmenee, että Suomen julkisesti rahoitettu terveydenhuolto on laadun ja saatavuuden osalta maailman paras yhdessä kuuden muun maan kanssa. Tutkimuksen mukaan Suomessa on parhain ja tehokkain terveydenhuoltojärjestelmä, mitä missään on ikinä saavutettu.

Apteekit ovat osa terveydenhuoltojärjestelmäämme. Tutkimusten mukaan apteekkien tarjoamat palvelut kuten neuvonta ja ohjaus säästävät vuositasolla noin 6,2 miljoonaa terveyskeskuslääkärikäyntiä ja 123.000 vuodepotilasyötä. Tämä merkittävä yhteiskunnallinen panos mahdollistaa osaltaan terveydenhuoltojärjestelmämme kärkisijoituksen maailmassa. Apteekkien tarjoamat palvelut ovat suuri etu suomalaisille, ja edun merkitys korostuu tulevien sote ratkaisujen myötä.

Teemme joka päivä työtä sen eteen, että arvostuksemme säilyy korkeana tulevinakin vuosina. Apteekit kehittävät aktiivisesti uusia palveluita uudet teknologiat ja terveystrenditkin huomioiden. Suomalainen apteekki on eri mittareilla mitattuna maailman kärkitasoa meidän kaikkien suomalaisten parhaaksi.

Apteekki palvelee lähelläsi!

Antti Hyytiäinen
apteekkari